FAQ

Jeśli masz pytania, jesteśmy tutaj, aby dostarczyć odpowiedzi  i rozwiązać wszelkie wątpliwości!

W przypadku kampanii Allegro Ads, koszt budżetu jest bezpośrednio rozliczany z Allegro. W przypadku pozostałych kampanii reklamowych, budżet może być zasilany z Państwa lub naszej karty. W pierwszym przypadku budżet kampanii jest regularnie opłacany z Państwa konta. Natomiast, gdy my opłacamy budżet, każdego miesiąca dodajemy jego koszt do faktury.

Wzmożoną sprzedaż można obserwować już od pierwszego dnia prowadzenia kampanii. Jednak jej intensywność nie zawsze jest taka sama. Szczególnie dotyczy to pierwszych tygodni działań. Dla kampanii Allegro Ads średni czas nauki określa się na 1-2 tygodnie. Natomiast dla kampanii reklamowych Google Ads lub na Facebook’u jest to czas około 1 miesiąca.

Transparentność jest dla nas kluczowa. Dlatego też regularnie zdajemy raporty z prowadzonych przez nas działań. Pierwszy z nich otrzymują Państwo po dwóch tygodniach, jednak na życzenie jesteśmy w stanie wygenerować raport wcześniej. Znajdują się w nim wszelkie dane dostępne w Panelu kampanii. Zatem są tam wszystkie statystyki, a w przypadku Allegro również te dotyczące poszczególnych ofert.

Prowadząc kampanię ustalamy odpowiednie limity, które powstrzymują kampanię przed wydaniem większej kwoty, niż ta, która została ustalona. Budżet dzienny może czasem okazać się przekroczony, jednak w skali tygodnia nie może nigdy przewyższać ustalonej wartości. Ponadto ostatecznym zabezpieczeniem są sami Państwo, mogąc na bieżąco monitorować wydatki kampanii.

Zdarza się, że kampania nie przynosi takich wyników, jakich byśmy sobie życzyli. Najczęściej wynika to z jakości strony internetowej, czy samych ofert. Dlatego też współpracujących z nami sprzedawców wspieramy również w tym zakresie. Diagnozujemy problem, a następnie pomagamy we wprowadzaniu potrzebnych zmian.